Collections : Hideo Gosha


Affiche du film "Tange Sazen: Hien iaigiri"
Tange Sazen: Hien iaigiri (1966) — Action, Aventure, Drame, Étranger - 25 mai 1966 Réalisateur :  Hideo Gosha Écrivains :  Hideo Gosha, Kei Tasaka Acteurs :  Keiko Awaji, Isao Kimura, Kinnosuke Nakamura Photos Aucune image importée pour ce film. Histoire Collections : Hideo Gosha Genres : Action, Aventure, Drame, Étranger Détails […]

Tange Sazen: Hien iaigiri


Affiche du film "Yami no karyudo"
Yami no karyudo (1979) — Action, Aventure, Drame - 17 juin 1979 Réalisateur :  Hideo Gosha Écrivains :  Hideo Gosha Acteurs :  Tatsuya Nakadai, Yoshio Harada, Ayumi Ishida, Keiko Kishi, Ai Kanzaki, Kayo Matsuo, Tetsurō Tamba, Hajime Hana, Kōji Yakusho, Hideo Morita, Daisuke Mine, Tatsuo Umemiya, Mikio Narita, Makoto Fujita, Hideji […]

Yami no karyudo